เราได้ทำการเก็บเครื่องมือดั้งเดิม โฆษณา และสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำซีอิ๊วถั่วเหลือง

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายและรับชมรายละเอียด

เครื่องมือชนิดต่าง ๆ

เสื้อคลุมเครื่องแบบคนงาน

เสื้อคลุมเครื่องแบบคนงาน

ตราสัญลักษณ์บนฝาถังหมักซีอิ๊วถั่วเหลือง

ตราสัญลักษณ์บนฝาถังหมักซีอิ๊วถั่วเหลือง

ชุดที่ฝนหมึกและพู่กัน

ชุดที่ฝนหมึกและพู่กัน

ถังหมักซีอิ๊วถั่วเหลือง ขนาด 18 ลิตร

ถังหมักซีอิ๊วถั่วเหลือง ขนาด 18 ลิตร

ตราเหล็กประทับแบรนด์ ยามาซ่า

ตราเหล็กประทับแบรนด์ ยามาซ่า

ตะขอเขี่ยไฟ

ตะขอเขี่ยไฟ

เครื่องมือสำหรับทำถังหมักใหญ่

เครื่องมือสำหรับทำถังหมักใหญ่

ถังเทโอเคะ (Te-oke)

ถังเทโอเคะ (Te-oke)

เสื่อสำหรับปิดฝาถังหมัก

เสื่อสำหรับปิดฝาถังหมัก

ถังหมัก Shikomi-oke

ถังหมัก Shikomi-oke

ตัวอย่างรูปภาพ

ภาพพิมพ์การผลิตซีอิ๊วถั่วเหลืองสมัยเอโดะ

ภาพพิมพ์การผลิตซีอิ๊วถั่วเหลืองสมัยเอโดะ

ภาพนิมิตกำเนิดตราสินค้า ยามาซ่า

ภาพนิมิตกำเนิดตราสินค้า ยามาซ่า

ภาพโรงงานสมัยไทโช

ภาพโรงงานสมัยไทโช

ตัวอย่างโฆษณา

ภาพโฆษณาสมัยโบราณ

ภาพโฆษณาสมัยโบราณ

ภาพโฆษณาสมัยโบราณ

ภาพโฆษณาสมัยโบราณ

ภาพโฆษณาสมัยโบราณ

ภาพโฆษณาสมัยโบราณ

ภาพการ์ตูนของอิปเปย์ โอกาโมโตะ

ภาพการ์ตูนของอิปเปย์ โอกาโมโตะ

อื่นๆ

หัวรถจักรดีเซลที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

หัวรถจักรดีเซลที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

หัวรถจักรไอน้ำ

หัวรถจักรไอน้ำ

โอนิกาวาระ หรือกระเบื้องรูปยักษ์

โอนิกาวาระ หรือกระเบื้องรูปยักษ์

รางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล

รางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล

เครื่องหมายสัญลักษณ์ร้านค้าในเครือ

เครื่องหมายสัญลักษณ์ร้านค้าในเครือ