การใช้งานเว็บไซต์

ขอบคุณสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทยามาซ่า เอเชีย โอเชียเนีย จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำเรียกว่า “บริษัท”) เว็บไซต์หลักของทางบริษัทให้การสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าในการเข้าใช้บริการ ในขณะเดียวกันก็จะพยายามปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดีที่สุดเพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้รับบริการทางออนไลน์
เราขอให้ลูกค้าอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดก่อนการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของทางบริษัท หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ ทางบริษัทต้องขออภัยที่ต้องขอให้ท่านงดเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท เราจะถือว่าท่านได้ตกลงและเห็นด้วยกับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ (Recommended Environment)

ทางบริษัทขอแนะนำให้ใช้เว็บไซต์ของทางบริษัทผ่านทางระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ดังที่ได้แสดงต่อไปนี้
ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถใช้เว็บไซต์ของบริษัทผ่านทางระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้เช่นกัน แต่อาจจะประสบกับปัญหาการหยุดแสดงผลหรือความคลาดเคลื่อนของเลย์เอาต์

ระบบปฏิติการ Windows ไมโครซอฟท์ อินเตอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ 11 หรือสูงกว่า
ไฟร์ฟอกซ์ เวอร์ชั่นล่าสุด
กูเกิลโครม เวอร์ชั่นล่าสุด
ระบบปฏิติการ Mac ซาฟารี เวอร์ชั่นล่าสุด
ไฟร์ฟอกซ์ เวอร์ชั่นล่าสุด
กูเกิลโครม เวอร์ชั่นล่าสุด
การเข้าใช้เว็บไซต์ต้องเปิดจาวาสคริปต์
ไอโฟน iPhone แอปเปิล iOS 6.0หรือสูงกว่า
ซาฟารี Safari (หมายเหตุ *1 *2)
แอนดรอยด์ Android แอนดรอยด์ 4.0 หรือสูงกว่า
ออฟฟิสเชียลเบราว์เซอร์ (หมายเหตุ *1 *2)

*1 ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่ได้มีการรับประกันการใช้สำหรับรายการข้อมูลจำเพาะต่างๆ เหล่านี้
*2 รายชื่อบริษัทและชื่อสินค้าต่างๆ เป็นชื่อที่จดทะเบียนตราสินค้าภายใต้บริษัทนั้นๆ

2. จาวาสคริปต์ Javascript

เว็บไซต์ของบริษัทเรามีเนื้อหาที่ใช้จาวาสคริปต์ หากเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ของเรา ไม่ได้เปิดใช้จาวาสคริปต์ อาจจะมีบางเนื้อหาที่ไม่แสดงหรืออาจจะแสดงได้ไม่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้เข้าถึงในทุกเนื้อหาในเว็บไซต์เราขอแนะนำให้เปิดใช้จาวาสคริปต์ในเบราว์เซอร์ของท่าน

3. การเข้ารหัสข้อมูล SSL

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อการสืบค้นข้อมูล และอื่นๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทใช้ระบบ SSL เพื่อการเข้ารหัสข้อมูลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

4. คุกกี้

บางหน้าของเว็บไซต์มีการใช้คุกกี้เพื่อให้ได้เข้าถึงรายละเอียดการบริการลูกค้าได้ดีขึ้น คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อระบุข้อมูลเป็นรายบุคคลได้ แต่ใช้เพื่อการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์

5. ลิขสิทธิ์และสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์สำหรับรูปภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “กลุ่มบริษัท”) อย่างไรก็ตาม สิทธิ์ในข้อมูลบางอย่างที่สร้างโดยการว่าจ้างบุคคลที่สามนอกเหนือจากกลุ่มบริษัทก็เป็นของบุคคลคณะนั้นๆ เป็นกฎขั้นพื้นฐานว่าสิทธิในข้อมูลประเภทนี้จะเป็นของผู้สร้างโดยลำดับ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด เซฟเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพิมพ์ออกมาได้ ตราบใดที่เป็นไปเพื่อการใช้ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การทำซ้ำหรือนำเนื้อหาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดเป็นสิ่งหวงห้าม ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ลูกค้าต้องไม่ทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และไม่นำเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

6. เครื่องหมายการค้า

สิทธิในเครื่องหมายการค้าต่างๆ รวมถึงเครื่องหมายทางการค้า และเครื่องหมายทางการบริการ ที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นสิทธิของบริษัทหรือผู้ถือสิทธิ์ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท ลูกค้าไม่สามารถนำเครื่องหมายการค้าต่างๆ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์

7. การเชื่อมต่อ

เว็บไซต์อื่นๆสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน
อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่ออาจถูกถอดออกจากเว็บไซต์ได้เนื่องจากการเชี่อมต่อเนื้อหาหรือวิธีการเชื่อมต่อ เมื่อจะเชื่อมต่อกับไซต์ของบริษัท กรุณาใช้ URL “https://www.yamasa.co.th” เป็นพื้นฐาน เป็นการระบุว่าเป็นการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทยามาซ่า เอเชีย โอเชียเนีย จำกัด

8. Important Notes

ทางบริษัทไม่ให้การรับรองใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่อาจพบเจอได้ในบางเนื้อหา หรือจากปัญหาใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าและบุคคลที่สามเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น โปรดทราบว่าข้อมูล ชื่อไฟล์ ฯลฯ ที่แสดงในเว็บไซต์บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ติดต่อสอบถาม

โปรดใช้หน้าเพจ “Inquiries form” หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์นี้