รู้จักและพึงพอใจ

ยามาซ่า พันธสัญญาของเรา

ยามาซ่าเป็นบริษัทแบบไหน?

ยามาซ่ายึดมั่นในธรรมเนียมที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนาน และยังนำเสนอความล้ำค่าในวัฒนธรรมอาหารไปในขณะเดียวกัน
เรายึดมั่นในสิ่งต่อไปนี้อย่างมั่นคงมายาวนาน

กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม,
รสชาติ,
เทคนิค…

ความมุ่งมั่นของเราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงซีอิ๊วถั่วเหลือง ยามาซ่ายังขยายขอบเขตของธุรกิจออกไปมากกว่านั้น

ยามาซ่าเป็นแค่ผู้ผลิตแค่ซีอิ๊วถั่วเหลืองไม่ใช่เหรอ?

สำหรับผู้ที่ยังติดกับภาพของยามาซ่าว่าเป็นแค่ผู้ผลิตซีอิ๊วถั่วเหลือง มาทำความรู้จักกับยามาซ่าให้มากยิ่งขึ้น