ผลิตภัณฑ์

บริการอาหาร ยามาซ่า ซีอิ๊วญี่ปุ่นยามาซ่า สูตรรับรองฮาลาล

ซีอิ๊วญี่ปุ่นยามาซ่า สูตรรับรองฮาลาล

เป็นซีอิ๊วที่ได้จากกระบวนการหมักถั่วเหลือง โดยไม่มีการแต่งสี กลิ่น มีการควบคุมปริมาณแอลกฮอล์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม

Package
5ML ALUMINIUM SACHET(1400 Pcs/Carton)