ผลิตภัณฑ์

บริการอาหาร ยามาซ่า ยากินิคุ ซอส

ยามาซ่า ยากินิคุ ซอส

เป็นซอสที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้ทั้งการหมักเนื้อสัตว์ต่างๆ และยังสามารถใช้เป็นน้ำจิ้มได้อีกด้วย

Package
2L x 6 PLASTIC BOTTLE/CARTON