ผลิตภัณฑ์

บริการอาหาร ยามาซ่า ซอสเทอริยากิ

ยามาซ่า ซอสเทอริยากิ

ซอสนี้เป็นซอสที่มีความเหนียวมากกว่าซอสเทอริยากิทั่วไป ซึ่งสามารถใช้ลักษณะพิเศษนี้มาตกแต่งให้จานมีความสวยงามโด่ดเด่นขึ้น อีกทั้งยังชูรสชาติของเนื้อสัตว์และผักย่างได้ดียิ่งขึ้น

Package
2L x 6 PLASTIC BOTTLE/CARTON