Donation activity

งานกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยงานกาชาดเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลที่สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น โดยปีนี้มีหน่วยงานที่ร่วมออกร้านกว่า 200 หน่วยงาน และภายในงานมีกิจกรรมที่แฟนพันธุ์แท้งานกาชาดพลาดไม่ได้คือ การสอยดาว เสี่ยงโชค ชิงรางวัล จากหน่วยงานกว่า 200 หน่วยงาน ซึ่งทางบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาทิ ซีอิ๊วถั่วเหลือง และเครื่องปรุงรสต่างๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทำให้องค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทางบริษัท ยามาซ่า เอเชีย โอเชียเนีย จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการกับร้านอาหาร Blue Ocean โดยได้นำผลิตภัณฑ์ซอสทงคัตซึ ในรูปแบบซองขนาด 15 กรัม เพื่อทานคู่กับเมนู Chicken Katsudon ที่ทางร้านได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเติมพลังและส่งมอบกำลังใจให้เหล่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ

และได้นำซอสญี่ปุ่นมาแจกจำนวน 35ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือเช่นเดียวกัน